Behandling för myom

En stor andel fibroids orsakar inte några symtom och minskar generellt efter klimakteriet, vilket inte kräver behandling. Men det finns fibroids som orsakar intensiva smärtor, blödningar eller som gör det svårt att bli gravid, behöver behandlas. Känna huvudtyperna av fibroider och deras symtom.

Således, beroende på typ av myom och symtomen hos varje kvinna kan gynekologen indikera olika typer av behandling, vilket inkluderar:

  • Användning av antiinflammatoriska medel, såsom Ibuprofen eller Naproxen: förbättra intensiva menstruationskramper och minska överdriven blödning från fibroider;
  • Användning av hormonella läkemedel, såsom p-piller: hjälp lindra intensiteten av menstruationen och minska myomas storlek;
  • Järntillskott: förebygga och behandla fall av anemi orsakad av överdriven blödning
  • kirurgi, känd som myomektomi: tjänar till att avlägsna myom utan att behöva ta bort livmodern. Det används speciellt när myomen pressar andra organ eller orsakar mycket intensiva symtom;

Dessutom, när myomen är mycket stor, kan det vara nödvändigt att minska dess storlek före operationen, och för detta används en teknik som kallas embolisering. Här, doktorn, genom en kirurgisk procedur, denna embolisering medel med multipla injektioner utspädda joderade kontrastmedel via femoralartären tills den är märkt en minskning av blodflödet i artären, som ger näring åt fibroid, vilket orsakar död därav.

När kvinnan har en myom och inte längre har planer på att bli gravid, kan läkaren rekommendera att ta bort livmodern för att eliminera myom och förhindra återuppkomsten av problemet senare. Se vad som händer efter livmodern är borttagen.

Hur är behandlingen under graviditeten?

När fibroid identifieras under graviditeten, vanligtvis behandlingen sker endast med hjälp av smärtstillande medel och vila och behandling med kirurgi eller hormon användning påbörjas först efter slutet av graviditeten.

Men i mycket sällsynta fall där fibroid äventyrar utvecklingen av fostret eller moderns liv, kan läkaren bedöma behovet av att gå vidare leverans och göra operation för att avlägsna fibroid.

Tecken på förbättring

De tecken på förbättring uppstår efter några veckors behandling och kännetecknas huvudsakligen genom att minska symptom som var som orsakas av fibroid som svåra kramper under menstruationen, kraftig blödning eller trötthet, till exempel.

Tecken på försämring

Tecken på försämring uppstår när behandling inte görs eller inte har det förväntade resultatet, så myom kan fortsätta att växa. Några av de tecken som tyder på att behandlingen inte fungerar är upprätthållandet av mycket stark kolik, svårigheter att bli gravid eller mycket intensiv blödning.

I dessa fall rekommenderas att gå tillbaka till gynekologen för att utvärdera andra behandlingsalternativ.