Behandling för ångest: Remedier, terapi och naturliga alternativ

Behandling för ångest sker enligt intensiteten av symtom och behoven hos varje person, särskilt inbegriper psykoterapi och användning av läkemedel såsom antidepressiva medel eller ångestdämpande medel, med ett recept, som verkar i hjärnan för att minska ångestsymtom.

Dessutom rekommenderas att personen slutför behandlingen med naturliga åtgärder vid till exempel aktiviteter som fysisk övning, meditation, dans, yoga eller tai chi, eftersom de är strategier som hjälper till att minska stressnivåerna, öka medvetenheten kropp och känsla av avkoppling, och bidra till ett hälsosammare liv.

Närhelst ångestsymptom är närvarande, såsom irritabilitet, rädsla oförklarlig, sömnlöshet eller brist på koncentration, rekommenderas att söka samråd med läkare som skall bekräftas orsaken och behandlingen påbörjas, eftersom denna rubbning kan orsaka en rad negativa konsekvenser till exempel ökade chanser att utveckla autoimmuna, psykiatriska eller kardiovaskulära sjukdomar. Lär dig hur du identifierar om det är ångest.

1. Psykoterapi

Psykoterapi och kognitiv beteendeterapi, leds av en psykolog, är viktiga sätt att behandla ångest. Ofta, särskilt i milda eller tidiga fall, kan dessa strategier vara tillräckliga för att kontrollera och undvika symptom utan behov av medicinering.

Psykoterapiinterventioner är användbara eftersom de stimulerar identifiering och upplösning av förvrängda tankar, stimulering av självkännedom och minskning av emotionella konflikter. Å andra sidan bidrar kognitiv beteendeterapi till viktiga aktiviteter och övningar för att kontrollera oroliga och kompulsiva kriser.

2. Läkemedelsbehandling

De mest rekommenderade medicinerna för att behandla ångest inkluderar:

  • antidepressiva medelSåsom sertralin, escitalopram, paroxetin eller venlafaxin: är läkemedel för förstahandsval vid behandling av ångest, eftersom de är effektiva för att kontrollera symptomen för att fylla hjärnan signalsubstanser som stimulerar humör och välbefinnande;
  • anxiolytikaSåsom diazepam, klonazepam, lorazepam: trots att mycket effektiva rättsmedel för att lugna, bör de inte användas som förstahandsval, eftersom det orsakar risk för missbruk och biverkningar såsom dåsighet och faller;
  • beta~~POS=TRUNC blockerare~~POS=HEADCOMP, såsom Atenolol, Pindolol, Propranolol: Läkemedel som används för att kontrollera blodtryck och hjärtfrekvens och, även om de ofta används, inte är mycket effektiva vid behandling av ångest. De kan dock rekommenderas i punktliga episoder som ett sätt att minska symtom relaterade till ångest, såsom tremor som stör någon aktivitet.

För användning av dessa läkemedel krävs en strikt medicinsk rekommendation, eftersom det är viktigt att övervaka effekten, behovet av dosjustering och sidreaktioner. Läs mer om botemedel för behandling av ångest.

3. Naturliga behandlingar

För att bekämpa ångest finns det många naturliga alternativ som används för att komplettera behandlingen, vilket kan vara av stor betydelse för att minska symtomen och minska behovet av läkemedel.

Några effektiva alternativ inkluderar fysiska övningar som promenader, simning och dans, yoga, pilates, tai chi, eftersom de ger avslappning och välbefinnande. Dessutom rekommenderas att investera i fritidsaktiviteter och hobbies, till exempel att läsa, måla, spela ett instrument eller lyssna på musik, till exempel, eftersom de hjälper till att lindra stress och oro. Läs mer om åtgärder för att bekämpa ångest.

Dessutom finns det några egenskaper hos mat som kan hjälpa till att bekämpa symptomen av ångest, till exempel de i banan, passionsfrukt eller apelsin, till exempel. Läs mer om näringsriktlinjerna i följande video: