Respiratoriskt syncytialvirus

Respiratorisk syncytialvirus är en mikroorganism som orsakar andningsinfektion, särskilt hos spädbarn yngre än 6 månader.

Viruset kan också rikta sig till äldre barn och vuxna, även om de troligtvis är för tidiga barn som ännu inte har ett välutvecklat immunförsvar, liksom de med kronisk lungsjukdom eller medfödd hjärtsjukdom.

Symtom på respiratoriskt syncytialvirus

Symtom på respiratorisk syncytialvirus är vanligtvis:

  • täppt näsa,
  • andningssvårigheter
  • wheezing när du andas.

Föroreningar sker genom inandning av viruset från en förorenad individ genom hosta eller nysning.

Diagnosen av infektion med respiratorisk syncytialvirus kan göras på grundval av klinisk analys och ytterligare undersökning krävs sällan.

Förebyggande av respiratoriskt syncytialvirus

Förebyggandet av respiratorisk syncytialvirusinfektion kan göras med hygienåtgärder som att tvätta händerna innan du tar upp barnet och undviker att lämna barnet nära personer med hosta och nysningar.

Men spädbarn som föddes före 32 veckors svangerskap kan ta ett slags vaccin, kallad en monoklonal antikropp, i 5 på varandra följande doser, en gång i månaden under hösten och vintern. Denna antikropp fungerar som antikroppar som barn födda vid rätt tidpunkt, eftersom de tar emot det från mamman.

Behandling av respiratorisk syncytialvirus

Behandling av respiratorisk syncytialvirusinfektion kan ske med användning av mediciner.