Är tuberkulos Cure?

Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis, bättre känd som Koch bacillus, som har stora risker för botemedel om sjukdomen identifieras i inledningsfasen och behandlingen utförs korrekt enligt den medicinska rekommendationen. Förstå vad tuberkulos är, typer och hur diagnosen görs.

Vanligtvis görs behandlingen med användning av vissa antibiotika i 6 till 24 månader oavbruten och i fallet med extrapulmonell tuberkulos är det viktigt att inkludera terapeutiska åtgärder relaterade till de presenterade symptomen, som exempelvis kan omfatta fysioterapi eller kirurgi. Se hur tuberkulosbehandling är klar.

Är tuberkulos smittsam?

Efter 15 till 30 dagars behandling, är den som diagnostiserats med tuberkulos inte längre smittsam, och det är inte längre nödvändigt att behandlingen sker på sjukhusvistelse och isolering. Symtom förbättras vanligtvis efter den andra behandlingsmånaden, men användningen av drogerna måste fortsätt tills laboratorieresultaten är negativa eller läkaren avbryter medicinen.

När det gäller extrapulmonell tuberkulos, där bakterierna når andra delar av kroppen, till exempel ben och tarmar, inträffar inte smitta, och patienten kan behandlas nära andra människor.

Saker att göra

För att bota kan uppnås snabbare är det viktigt att tuberkulos identifieras vid de allra allra första symptomen och att behandlingen sker kort därefter och enligt medicinsk rådgivning. Vanligtvis indikerar läkaren användningen av vissa antibiotika för att eliminera bakterierna och att de ska tas även om det inte finns några symtom. Lär känna 4X1-behandling mot tuberkulos.

Behandlingstiden varierar från 6 månader till 1 år och bör inte avbrytas, eftersom det kan leda till bakteriell resistens, återkommande sjukdom eller komplikationer och kan överföra sjukdomen till andra människor.

Dessutom är det viktigt att ha en balanserad kost och med livsmedel som kan stärka immunförsvaret, som är rik främst i vitamin D, vilket är en viktig regulator av immunsystemet, vilket främjar eliminering av proinflammatoriska ämnen och produktion av anti- inflammatoriska egenskaper som främjar eliminering av bakterien snabbare. Så här förbättrar du immunsystemet genom diet.

När behandlingen är klar på rätt sätt blir personen botad, men det kan utveckla sjukdomen igen om den kommer i kontakt med bakterierna.

Tuberkulosvaccin

Ett av sätten att förebygga tuberkulos är genom BCG-vaccinet, vilket bör ges så tidigt som den första månaden i livet. Vaccination är det enda sättet att förebygga de mest allvarliga formerna av tuberkulos. Läs mer om BCG-vaccinet.