Behandling av lungfibros

Behandling för lungfibros involverar vanligtvis användningen av kortikosteroid läkemedel såsom prednison eller metylprednisolon, och immunosuppressiva läkemedel, såsom cyklosporin eller metotrexat, föreskrivs av pulmonologist, för att lindra andnöd och förbättra andningen.

I vissa fall kan läkaren också indikera användning av acetylcystein, som är ett läkemedel som används för att behandla lungsjukdomar, för att bromsa utvecklingen av lungfibros, när i samband med kortisonläkemedel.

Förutom att underlätta andningen, kan lungspecialist rekommenderar att patienten använder syre hemma, särskilt för att sova eller göra dagliga aktiviteter såsom städa huset eller gå i trappor, till exempel.

den behandling för lungfibros botar inte sjukdomen, men det hjälper till att lindra symtomen genom att förbättra patientens livskvalitet. Men när symtomen förvärras och behandlingen inte fungerar kan patienten behöva få en lungtransplantation.

Sjukgymnastik för lungfibros

Fysioterapeutisk behandling för lungfibros hjälper till att komplettera behandlingen av sjukdomen genom andningsövningar som förbättrar syretillförseln till hela organismen, vilket underlättar patientens andning.

Således rehabilitering för lungfibros, liksom hjälpa till att lindra symptomen på sjukdomen, kan förbättra livskvaliteten för patienten, vilket gör att lättare dig att göra verksamheten i det dagliga livet.

Naturlig behandling för lungfibros

Den naturliga behandlingen för lungfibros involverar antagandet av daglig vård som inkluderar:

  • Rökning förbjuden:
  • Undvik frekvent rök eller damm;
  • Drick minst 1,5 liter vatten per dag;
  • Gör nebuliseringar med saltlösning eller eukalyptus, till exempel;
  • Använd en mask när det inte går att undvika förorenade miljöer.

Sådan vård hjälper till att lindra symtomen, men ersätter inte medicinsk behandling, eftersom åtgärderna är viktiga för att bromsa sjukdomsprogressionen.

Tecken på förbättring i lungfibros

Tecken på förbättring av lungfibros uppträder några dagar efter behandlingens början och inkluderar lättnad av symtom som andningssvårigheter, andfåddhet, torr hosta och överdriven trötthet.

Tecken på försämring av muskelfibros

förvärrade tecken på lungfibros uppstå när patienten fortsätter att röka, är det ofta utsätts för förorenade miljöer eller behandlar inte på lämpligt sätt och inkluderar försämring andfåddhet, hosta torkades och utmattning samt svallning av blåaktiga eller lila ben och fingrar.

Läs mer om sjukdomen i: Lungfibros.