Vaccin mot nötkreatur

Den vattkoppor vaccinet är 80% effektiv och förhindrar den allvarligaste formen av sjukdomen, och även om den vaccinerade individen få vattkoppor, kommer det att utveckla en mycket mild form av vattkoppor, uttrycka om mindre än 30 bubblor vattkoppor.

Vaccinet mot vattkoppor del tetrahydro- viralt vaccin som skyddar mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor och tillhandahålls av SUS sedan 2013. En vaccindos ges vid 15 månaders ålder, barn som har fått en dos av trippelvirusvaccin.

Indikationer för vaccinet mot pox

Kycklingpoxvaccinet är indikerat för varje individ över 1 år som inte har haft vattkoppor.

Pris på kycklingpoxvaccin

Vaccinet mot kycklingpox är en del av tetraviralvaccinen och erbjuds av SUS.

Biverkningar av poxvaccin

I allmänhet producerar kycklingpoxvaccinet inte biverkningar, men i vissa fall kan det uppstå:

  • feber;
  • huvudvärk;
  • irritabilitet;
  • smärta och rodnad på injektionsstället.

Kontraindikationer av poxvaccin

Vattkoppor vaccin är kontraindicerat hos gravida kvinnor, barn under ett år, personer med nedsatt immunförsvar, såsom inträffar under AIDS och behandling av cancer, till exempel.

Se även:

  • vattkoppor
  • Kan jag få vattkoppor två gånger?