Behandling för toxoplasmos

Behandling för toxoplasmos görs genom användning av antibiotika, såsom spiramycin, vilket eliminerar protozoan Toxoplasma gondii av individens organism.

Toxoplasmos är mycket vanlig, vilket påverkar cirka 80% av befolkningen, men är inte alltid svår eller har symtom. Även om vanligtvis behandlas när individen har symtom, kan behandlingen göras även i avsaknad av dessa.

Behandling av toxoplasmos vid graviditet

Behandling av toxoplasmos vid graviditet varierar beroende på graviditetskvinnans graviditetsgrad och graden av infektion. Antibiotika, såsom spiramycin, används vanligtvis under de första tre månaderna och en kombination av sulfadiazin, pyrimetamin och folinsyra under de senaste 2 trimestern av svangerskapet.

Denna behandling garanterar dock inte fostrets skydd mot agenten som orsakar toxoplasmos, eftersom den senare behandlingen av den gravida kvinnan, desto större är risken för fosterskador och medfödd toxoplasmos. För att undvika detta tillstånd måste därför den gravida kvinnan prenatala och utföra ett blodprov för att diagnostisera toxoplasmosen under graviditetens första trimester.

Behandling för medfödd toxoplasmos

Behandling för medfödd toxoplasmos görs efter att barnet är född med antibiotika i 12 månader. Vissa missbildningar som orsakas av sjukdomen kan emellertid inte ha botemedel och därför borde den gravida kvinnan söka diagnosen sjukdomen så snart som möjligt för att undvika allvarliga problem i fostret.

Behandling för okulär toxoplasmos

Behandlingen av okulär toxoplasmos varierar beroende på platsen och graden av infektion i ögonen, men också med patientens kliniska tillstånd och kan bestå upp till 3 månader hos individer med nedsatt immunförsvar. Läkemedlet är gjord med en blandning av antibiotika, med clindamycin, pyrimethamin, sulfadiazin, sulfametoxazol-trimetoprim och spiramycin som den mest använda.

Efter behandling, kan operation bli nödvändig för att lösa andra problem orsakade av okulär toxoplasmos, såsom näthinneavlossning, till exempel.

Behandling av cerebral toxoplasmos

Behandling av cerebral toxoplasmos börjar med användning av antibiotika, såsom sulfadiazin och pyrimethamin. Eftersom sjukdomen huvudsakligen påverkar individer med aids, kan läkemedlen ändras om patienten är liten eller inte.

Toxoplasmos har botemedel

Toxoplasmoser botas genom användningen av antibiotika, men denna behandling garanterar inte en definitiv botemedel eftersom Toxoplasma kan infektera samma individ igen. Därför förebyggs förebyggande av toxoplasmoser, så undvik att äta rå mat, lägg händerna i munnen efter att ha hanterat rå kött och undvik direkt kontakt med avföring från tamdjur.