Överföring av mul- och klövsjuka

Överföring av mul- och klövsjuka till människor sker i allmänhet genom intag av mjölk från ett förorenat djur utan att på förhand kokas eller pastöriseras.

Mul- och klövsjuka kan fortfarande nå människor när de har ett öppet sår på huden och detta sår kommer i kontakt med smittade djur sekret, såsom avföring, urin, blod, slem, nysningar, mjölk eller sperma.

Trots människan att kunna bära mul- och klövsjukeviruset i sina händer, medan hantering av djur, kan de vara smittade med mul- och klövsjuka, men människor gör inte.

Människor är bara smittade med mul- och klövsjukeviruset när det kan tränga in i människokroppen genom ett öppet sår, eller genom att mata.

Äta kött från ett djur infekterat med mul- och klövsjukan är inte idealisk, men sällan kan orsaka mul- och klövsjuka hos människor, särskilt om köttet har varit fryst eller behandlats tidigare.