Behandling av cyst i bröstet

Förekomsten av cysten i bröstet kräver vanligen inte behandling, och kvinnan bör åtföljas av läkaren så att förändringar i cysten kan observeras. Det är inte känt exakt vad som kan orsaka bröstcyst och kvinnan som har haft en kan utveckla andra, men det finns inget direkt samband mellan cysten i bröstet med bröstcancer. Se vad risken för bröstcyst blir bröstcancer.

Om kvinnan märker utseendet på flera cyster i bröstet och om man vid krypning erhåller någon typ av utsöndring, bör man genast söka mastologen för en omvärdering.

Hur är behandlingen klar?

Normalt behöver inte cysten i bröstet behandlas, men om det orsakar obehag hos kvinnan kan man rekommendera finnål aspiration, där vätskan som bildar cysten dräneras. Dessutom, om cysten är palpabel eller patienten känner sig osäker med lesionen, kan läkaren också rekommendera aspiration av cysten.

Punkteringen är att applicera en injektion på cysteplatsen och aspirera dess innehåll och bör göras på läkarmottagningen under lokalbedövning. Efter att cysten har tagits bort genom bröstpunkningen kan läkaren rekommendera att kvinnan använder smärtstillande medel för att minska smärtan och rekommendera vila i ca 2 dagar.

Under alla omständigheter är det nödvändigt att kvinnan följs regelbundet enligt den medicinska rekommendationen. Vanligtvis när kvinnan har mindre cyster, sker övervakningen årligen, medan vid större och tjockare cystor sker övervakningen varje 6 månader och sker genom bröst ultraljud och mammografi. Kolla in några vanliga frågor om mammografi.