Behandling för neurofibromatos

Behandling för neurofibromatos kan utföras genom kirurgi för att avlägsna tumörer som orsakar tryck på organen eller sänker volymen genom strålbehandling. Det finns emellertid ingen specifik behandling för att bota neurofibromatos eller för att förhindra uppkomsten av nya tumörer.

Om patienten har andra symtom, till exempel utvecklings- eller tillväxtproblem, balansproblem eller benproblem, är det viktigt att vara åtföljd av specialiserade yrkesverksamma, till exempel en fysioterapeut, osteopat, talterapeut eller psykolog.

I mer allvarliga fall, där maligna tumörer uppstår och patienten utvecklar cancer, kan kirurgi behövas för att avlägsna tumör- och strålbehandling eller kemoterapi efter operationen för att minska risken för återkomst av cancer.

Hur man kontrollerar neurofibromatos

Eftersom det inte finns någon specifik behandling för neurofibromatos rekommenderas att patienten utförs åtminstone varje år, såsom en hudundersökning, ett visstest, en benundersökning, en undersökning för att utvärdera utvecklingen och färdigheter som läsning, skrivning eller förståelse; att kontrollera sjukdomen, bedöma dess progression och initiera behandling om det behövs.

Genetisk rådgivning är viktigt för dem som vill ha barn eftersom det är mycket vanligt genetiskt arv från föräldrar till barn.

Läs mer om sjukdomen i: Neurofibromatosis.