Behandling för Hermafrodite

Behandlingen av hermafroditfall kan göras med operationer för att karakterisera individens kvinnlighet eller maskulinitet och med medicinering.

Det är tillrådligt att operationen utförs efter individens val av en av könen.

Medicinsk hormonutbyte indikeras under tonåren eftersom det kan hjälpa att karakterisera individen på det sätt som han eller hon identifierar, så att man undviker nöd, rädsla och smärta.

Beroende på individen kan psykologisk rådgivning och familjeterapi vara nödvändig för att alla ska acceptera varandra.