Behandling av Prader-willi syndrom

Behandling för Prader-willi syndrom syftar till att minska symtomen, eftersom medicinska framsteg ännu inte har upptäckt botemedel mot denna genetiska sjukdom.

Behandlingen använder följande tekniker och åtgärder:

  • Talterapi: Denna terapi gör det möjligt att göra några framsteg relaterade till språket och formerna för kommunikation av dessa individer.
  •  Fysisk aktivitet: Fysisk fysisk aktivitet är viktig för att balansera kroppsvikt och stärka musklerna.
  •  sjukgymnastik: Sjukgymnastik ger förbättrad muskelton, bättre balans och förbättrar fina motoriska färdigheter.
  •  Arbetsterapi: Arbetsterapi ger Prader-Willi-patienter större oberoende och autonomi i dagliga aktiviteter.
  •  Administrering av hormoner: Användningen av hormoner ökar uppkomsten och minskar mängden kroppsfett hos individer med syndromet.
  • Psykologiskt stöd: Psykologiskt stöd är viktigt för att vägleda individ och familj för att hantera obsessiv-tvångsbeteenden och humörsjukdomar.

Den Prader-Willis syndrom är en genetisk sjukdom som orsakar störningar i driften av hypotalamus, orsakar symtom såsom psykisk utvecklingsstörning, kortväxthet, hetsätning, talsvårigheter, försenad motorisk utveckling och humörstörningar.

Tidig ingrepp är avgörande för livskvaliteten hos patienter med Prader-Willi syndrom, ju tidigare behandlingen utförs, desto lägre effekter orsakas av symtomen.