Behandling av lymfatisk cancer

Behandlingen för lymfatiska cancer kan variera beroende på engagemang lymfkörtlarna och cancerceller har spridit sig eller inte individens kropp och kan göras med läkemedel, när cancern upptäcks i ett tidigt skede, kemoterapi, strålbehandling eller korsning av de två.

Immunoterapi är också en form av behandling som i allt högre grad används och innefattar applicering av vacciner och antikroppar för att hjälpa kroppen att bekämpa cancerceller.

Lymfom är en typ av cancer som drabbar lymfsystemet, som ansvarar för kroppens försvar, som ligger i lymfkörtlarna eller klumpar som är spridda över hela kroppen, vilket kan orsaka symtom som ökningen i dessa lymfkörtlar.

Enligt uppgifter från INCA, National Cancer Institute, kan denna typ av cancer ha en procentandel av risken att bota varierar från 30 till 70%, beroende på faktorer som individens hälsotillstånd, förekomsten av andra sjukdomar som berörs, ålder, livsstil och svårighetsgrad hos tumören.

Således var patienten diagnostiseras tidigt och började så snart som möjligt behandling kan bota lymfatisk cancer, även om de närmaste två åren är kritiska eftersom det är i detta skede att cancern är mer benägna att återvända.