Fördelar med digital mammografi över konventionella

Mammografi är en röntgenundersökning som kan utföras på olika typer av utrustning och så kan det vara ett konventionellt eller digitalt mammogram.

Båda typerna är effektiva vid detektering av bröstknuder eller cyster och används därför för tidig upptäckt av bröstcancer. Digital mammografi är emellertid modernare och möjliggör en bättre studie av alla bröststrukturer och presenterar ett resultat närmare det verkliga.

Viktiga fördelar med digital mammografi

De viktigaste fördelarna med digital mammografi är:

  • Orsakar mindre smärta och obehag än konventionell mammografi
  • Var mer lämplig för kvinnor med stora eller mycket täta bröst;
  • Att vara mer tillförlitlig vid identifiering av knölar med mindre än 1 cm;
  • Mindre strålningsexponeringstid, eftersom undersökningen sker snabbare;
  • Det möjliggör användning av kontrast för att även utvärdera bröstets blodkärl;
  • Resultatet kan lagras i elektronisk fil, utmatning av utskrift i plattor;
  • Tillåter utskrift av bilder på högkvalitativt papper.

Men trots alla fördelar jämfört med konventionell mammografi är denna undersökning dyrare och kostar ungefär 250 reais.