Behandling för Cat Scratch Disease

Behandling för kattklössjuka görs med hjälp av analgetika och antipyretika antibiotika som minskar smärta, inflammation och helt eliminera mikroorganismer som är involverade i infektionen.

De antibiotika som används oftast är Rifanpim eller Ciprofloxacin, vanligtvis administreras under 3 veckor, men läkare kan ordinera andra som är mer lämpliga, beroende på personens ålder och egenskaper skador och sjukdomsprogression.

Svullna, flytande lymfkörtlar kan dräneras med nålar, så smärtan är lättad, eftersom dessa platser ofta blir mycket svullna och smärtsamma, stanna i många dagar. När regionen är mycket svullnad och smärtsam, kan läkaren besluta att utföra operation för att avlägsna klumpen, förbättra individens livskvalitet.

Behandling är vanligtvis tidskrävande och feber kan hållas på dagstoppar, även med antibiotika, så om du är osäker bör du alltid gå tillbaka till läkaren för att veta hur man ska agera. Läkaren kan byta antibiotikum eller till och med lägga till mer medicin beroende på hur människans kropp svarar på behandlingen. De flesta patienter återhämtar sig helt från sjukdomen mellan 2 och 5 månader.