Behandling för achalasi

Behandlingen av achalasia syftar till att vidga esofagusens sphincter så att den tillåter passage av mat till magen.

En av de tekniker som används vid behandlingen är att fylla en ballong inuti sphincten, vilket resulterar i utvidgningen av muskelbuntarna, vilket gör att detta område är permanent öppet. Denna teknik är effektiv i 40% av fallen men flera sessioner krävs.

Nitrater som nitroglycerin och kalciumblockerare som används före måltider hjälper till att slappna av sfinkteren.

Ett annat alternativ är injektionen av botulinumtoxin, trots att de har tillfredsställande temporära effekter, är effekten av denna teknik inte känd på lång sikt.

Kirurgi att skära muskelfibrer från sfinkteren är den behandling som visar effekt vid akalasi, men vissa individer kan ha esofageal reflux efter operationen.