Behandling för Stevens-Johnsons syndrom

Behandling av Stevens-Johnsons syndrom innefattar att först ta bort läkemedlet som kan ha orsakat generalisering av lesionerna.

Behandlingen av patienten ska ske på ett sjukhus eftersom frekvent övervakning krävs. Behandling av hudskador använder samma teknik som används vid brännsoffer, som kallvattenkomprimerar och krämer som hjälper till att återfuka huden.

Individer vars lesioner har drabbat munnen svårt och upplever svårigheter att äta mat bör få vitaminer och näringsämnen intravenöst.

Specifika ögondroppar ska användas och en daglig ögonundersökning krävs. Användningen av kortikosteroider bör ske med försiktighet, eftersom de kan öka risken för dödsfall hos dessa patienter.