Zometa - Förstärkning av benborttagning

Zometa är indicerat för behandling och förebyggande av skelettproblem såsom patologiska frakturer, ryggradskompression, strålbehandling eller benkirurgi och är indicerat för behandling av hypercalcemi orsakad av cancer.

Detta läkemedel har zoledronsyra i sin sammansättning, en förening som tillhör gruppen läkemedel av bisfosfonaterna, som verkar speciellt i benet och hämmar benresorptionen.

Prisintervall

Priset på Zometa varierar mellan 500 och 1000 reais och kan köpas på apotek eller onlinebutiker.

Hur man tar

Zometa ska tas som föreskrivet av din läkare som rekommenderade doser och behandlingstiden beror på det problem som behandlas.

I allmänhet indikeras en dos på 4 mg givet var 7: e dag.

Biverkningar

Några av biverkningarna av Zometa kan inkludera benvärk, feber, trötthet, illamående, kräkningar, överdriven, muskelsstivhet, smärta i leden eller nerven, smärta, svullnad och rodnad på injektionsstället.

kontraindikationer

Zometa är kontraindicerat för gravida eller ammande kvinnor och för patienter med allergi mot zoledronsyra, bisfosfonater eller någon av komponenterna i formeln.