zmapp

ZMapp är ett läkemedel för att behandla Ebola som kan användas för att behandla sjukdomen för att eliminera viruset från kroppen, vilket påskyndar återhämtningen av den infekterade patienten.

Den zmapp produceras av laboratorier Mapp Biopharmaceutical i samarbete med myndigheter i Kanada och USA och innehåller tre typer av antikroppar som utvecklats i tobaksplantan som när insatt i patientens blod, kan förhindra uppkomsten av sjukdomen och eliminera virus.

ZMapp-indikationer

ZMapp är indicerat för behandling av bekräftade fall av Ebola virusinfektion.

Så här använder du ZMapp

Metoden för användning av ZMapp består i att injicera läkemedlet direkt i venen och kan därför endast användas vid sjukhusbehandling.

Biverkningar av ZMapp

Biverkningarna av ZMapp är inte kända.

Kontraindikationer av ZMapp

ZMapp kontraindikationer beskrivs inte.