Zepatier - Hepatit C Lösning

Zepatier är ett läkemedel som är utformat för att behandla infektioner orsakade av kronisk hepatit C-virus hos vuxna.

Denna produkt har i sin Grazoprevir och Elbasvir komposition, föreningar vilka då de tas ensamma eller tillsammans med de läkemedels ribavirin behandla infektioner i kroniska hepatit C-virus typ 1 och 4.

Prisintervall

Zepatier är ett läkemedel som kan köpas via SUS, och det är nödvändigt att få recept.

Hur man tar

Den rekommenderade dosen behandlingstiden med Zepatier skall anges med sin läkare, eftersom de beror på hur allvarligt det tillstånd som behandlas och det individuella svaret hos patienten på behandlingen.

Biverkningar

Några av de biverkningar av Zepatier kan vara illamående, huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, depression, andnöd, diarré, extrem trötthet, ledvärk, rodnad och röda eller vita fläckar på huden, klåda eller irritation.

kontraindikationer

Zepatier är kontraindicerat för patienter med leversjukdom eller allergi mot Elbasvir, Grazoprevir eller någon av ingredienserna i formeln.