Zanidip

Zanidip är ett antihypertensivt läkemedel med aktiv substans Lercanidipin.

Denna orala medicinering är indicerad för behandling av högt blodtryck, eftersom dess verkan minskar kärlmotståndet och stabiliserar blodtrycket.

Zanidip Indikationer

Högt tryck.

Priset på Zanidip

Låda med Zanidip 10 mg med 20 tabletter kostar cirka 45 reais, 20 mg och 20 tabletter kan kosta upp till 69 reais.

Biverkningar av Zanidip

Ökad hjärtfrekvens; svullnad i benen eller fötterna; hjärtklappning; rodnad i ansiktet; hudutslag; halsbränna; diarré; smärta i magen; illamående; kräkningar; ökad urin; muskelsmärta huvudvärk; trötthet; trötthet; svaghet; dåsighet; yrsel.

Kontraindikationer av Zanidip

Gravida eller ammande kvinnor; instabil angina; upp till 1 månad efter hjärtinfarkt dysfunktion av njurar eller lever; aortastenos obehandlat hjärtsvikt kvinnor som inte använder preventivmedel överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Zanidip

Oral användning

vuxna

  • Administrera 10 mg en gång dagligen i minst 15 minuter före måltiden. Enligt patientens svar kan dosen justeras gradvis varannan vecka och upp till 20 mg per dag används.