Zanamivir (Relenza)

Zanamivir är en antiviral som används för att behandla influensa symptom snabbt och kan också användas för att förhindra influensa.

Detta läkemedel produceras av laboratoriet Glaxo och är ett pulveriserat läkemedel som är avsedd att inandas genom munnen i lungorna.

Priset på Zanamivir

Zanamivir kostar i genomsnitt 100 reais.

Indikationer av Zanamivir

Zanamivir är indicerat för behandling av influensa, influensa A eller B virus.

Hur man använder Zanamivir

Vid influensa, hos vuxna och barn upp till 5 år, är den vanliga dosen 2 inandningar två gånger dagligen i 5 dagar.

För att förhindra influensa, vuxna och barn upp till 5 år är den vanliga dosen två inandningar, en gång om dagen i 10 dagar.

Dessutom, om det finns ett influensavörbrott i samhället, är den rekommenderade dosen två inandningar, en gång om dagen, i upp till 28 dagar.

Biverkningar av Zanamivir

Zanamivir kan orsaka blödning och sår i näslemhinnan.

Kontraindikationer av Zanamivir

Detta läkemedel är kontraindicerat vid graviditet och amning; astma; kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD).