Zaleplon (Sonata)

Zaleplon är ett hypnotisk läkemedel som används under en kort tidsperiod för att behandla individer som har svårt att somna och är indicerade endast när sjukdomen orsakar att personen drabbas mycket.

Zaleplon säljs kommersiellt under namnet Sonata och bör endast användas av vuxna.

Indikationer av zaleplon (Sonata)

Zaleplon är indicerat för behandling av patienter med sömn som har svårt att somna och indikeras endast när sjukdomen är mycket svår, handikappande och leda den enskilde till en mycket stort lidande, eftersom han inte kunde sova.

Hur man använder Zaleplon (Sonata)

Användningssättet för Zaleplon består av att ta 10 mg före sänggåendet. För äldre är dock endast 5 mg per natt rekommenderat.

Användningen av läkemedlet ska endast ske i högst 2 veckor och ska inte tas med mat och den totala dagliga dosen av medicinen ska inte överstiga 10 mg hos någon patient.

Biverkningar av Zaleplon (Sonata)

Biverkningar av Zaleplon inkluderar amnesi, sömnighet, stickningar, menstruationskramper, illamående, kräkningar, hallucinationer, depression eller svaghet.

Kontraindikationer av Zaleplon (Sonata)

Zaleplon är kontraindicerat hos barn och patienter med lever, njure, sömnapné, myasthenia gravis, svår andningsfel eller överkänslighet mot någon komponent av formeln. Det ska inte tas av kvinnor som är gravid eller ammar eller av personer under 18 år.