Zafirlucast (Accolate)

Accolate är ett oralt anti-astmatiskt läkemedel som används för att förebygga astmaattacker hos vuxna och barn under 12 år, vars aktiva princip är zafirlucast.

Accolate tillverkas av laboratoriet AstraZeneca och kan köpas från apotek i form av tabletter.

Accolate Price

Priset på Accolate varierar från 70 till 90 reais.

Accolate lanseringar

Accolate är indicerat för kontroll och förebyggande av astmaattacker.

Hur man använder Accolate

Metoden för användning av Accolate består av:

  • Vuxna och barn 12 år eller äldre: Börja med en dos av 20 mg två gånger dagligen, med den maximala rekommenderade dosen vara 40 mg två gånger dagligen.
  • äldre Börja med en dos av 20 mg två gånger dagligen, som sedan ska justeras av läkaren.

Detta läkemedel ska alltid tas samtidigt varje dag, även under symptomfria perioder.

Biverkningar av accolate

Biverkningar av Accolate är huvudvärk, gastrointestinala problem, blåsor i huden, rodnad, svullnad och klåda på huden, svullnad i ben och fötter, lila fläckar på huden, blödningsproblem, inflammation i levern, leversvikt, infektioner hos patienter äldre, ledvärk och muskler.

Kontraindikationer av Accolate

Accolate är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot komponenterna i formeln. Användning av Accolate under graviditet, amning, hos barn under 12 år och hos patienter med leverproblem bör endast ske under medicinsk vägledning.