xylokain

Xylokain är ett aktuellt lokalbedövningsmedel som används ofta för att lindra smärta i hud och slemhinnor på grund av sin aktiva princip, lidokain, som blockerar nervimpulsen från smärta till hjärnan.

Xylokain kan köpas i konventionella apotek som en salva eller gel och produceras av läkemedelslaboratoriet AstraZeneca.

Priset på Xylocaina

Priset på xylokain kan variera mellan 15 och 30 reais beroende på hur det presenteras och mängden produkt i förpackningen.

Indikationer av xylokain

Xylokain är indicerat för tillfällig lindring av smärta i samband med mindre brännskador och hudskador, såsom solbränna, herpes zoster och läpp, pruritus, sinusbit eller insektssting. Det används också för att lindra smärta i fall av hemorrojder eller sprickor.

Hur man använder Xylocaine

Användningen av Xylocaine består av applicering av ett tunt skikt i den drabbade regionen och kan appliceras med en gasbindning.

Biverkningar av xylokain

De viktigaste biverkningarna av Xylocaine är nervositet, yrsel, anfall, andningssvårigheter, fallande blodtryck, långsam hjärtslag eller hudirritation.

Kontraindikationer av Xylokain

Xylokain är kontraindicerat för gravida kvinnor, ammar, barn under 5 år, barn under 20 kg eller patienter med överkänslighet mot någon komponent av formeln.