Sirap vick

Vick Syrup är en sönderdelande sirap lämplig för vuxna och barn över 6 år. Den aktiva principen för Vick Syrup är guaifenesin, ett ämne som smälter slem, vilket gör det mindre visköst och lösare.

Vick Syrup produceras av Protector lab.

Indikationer av Vick Syrup

Vick sirap är indicerat för behandling av expectorant hosta i förkylning och influensa.

Priset på Vick Syrup

Priset på Vick Syrup varierar mellan 12 och 14 reais.

Så här använder du Vick Syrup

Användningssättet för Vick Syrup kan vara:

  • Vuxna och barn över 12 år: 15 ml var 4: e timme.
  • Barn från 6 till 12 år: 10 ml var 4: e timme.

Dosen kan variera beroende på patientens egenskaper.

Biverkningar av Vick Syrup

Biverkningarna av Vick Syrup kan vara illamående, kräkningar, diarré, utslag, magont, huvudvärk, sömnighet och yrsel.

Kontraindikationer av Vick Syrup

Vick Syrup är kontraindicerad till patienter med överkänslighet mot någon komponent av formeln. Det ska inte tas vid kronisk hosta, som orsakad av astma, rökning, kronisk bronkit eller emfysem, eller om hostan åtföljs av överdriven slem. Det ska inte ges till barn yngre än 6 år om inte en läkare instruerar det.