Vumon

Vumon är ett antineoplastiskt läkemedel som har Teniposídeo som aktiv substans.

Detta injicerbara läkemedel indikeras för behandling av blåscancer, leukemi och Hodgkins lymfom. Dess agerande verkar på cancercellernas DNA och förändrar dess reproduktionsprocess.

Vumon Indikationer (för vad det är)

Kräftan i urinblåsan; leukemi; Hodgkins lymfom; Non-Hodgkins lymfom; neuroblastom.

Biverkningar av Vumon

Inflammation av venerna; diarré; mukosal inflammation; illamående; kräkningar; minskade leukocyter i blodet; svårt blodproblem anemi: infektion.

Kontraindikationer av Vumon

Graviditetsrisk D; kvinnor i amningsfasen; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Vumon (Dosering)

Injicerbar användning

vuxna

  • leukemi; Hodgkins lymfom; icke hodgkins lymfom: Administrera från 50 till 100 mg per kvadratmeter kroppsytan intravenöst, 1 eller 2 gånger per vecka. Denna procedur bör utföras från 4 till 6 månader. Ett annat alternativ är att administrera 40 till 50 mg per kvadratmeter kroppsytan dagligen i 5 dagar. Upprepa dos var 3 till 4 veckor.
  • neuroblastom: administrera 130 till 180 mg per kvadratmeter kroppsyta dagligen. Behandlingen ska ligga i 1 vecka.