Vitamin A (Accutane)

Vitamin A är huvudföreningen av läkemedlet som säljs som Accutane, med indikation för behandling av svår akne som inte svarar mot andra antibiotika och antiinflammatoriska medel.

indikationer

Hudförnyelse, hypovitaminosis A, svår akne.

Kontra

Hjärtsjukdom, astma, diabetes, leversjukdom, kolesterol, osteoporos.

Biverkningar

Depression, försämrad koncentrationsförmåga, kräkningar, huvudvärk, dimsyn, domningar, svaghet, tinnitus, kramper, magsmärtor, mörk urin, gulsot, diarré, blod i avföringen, bubblor, skelettsmärta, klia.

Användningssätt

1 tablett i 7 dagar och kan förlängas upp till 30 dagar.