Visual Collyrium

Visuellt är ett antiseptiskt ögondroppar, borsyra och nafazolin som hjälper till att desinficera ögonen, lugna irritationen och hjälpa till att behandla några ögoninfektioner.

Visuellt produceras av Sandoz laboratorier och kan köpas på apoteket i form av 15 ml flaskor.

Pris på Visual colirio

Priset på ögondropparna är ca 12 reais.

Indikationer av det visuella ögonvätskan

Visuella ögondroppar är indicerade för behandling av konjunktivit och irritationer orsakade av vind, värme, damm, rök och andra främmande kroppar.

Hur man använder Visual eyewash

Användningssättet för visuella ögondroppar är att droppa 1 eller 2 droppar i varje öga i 4/4 timmar eller vid behov.

Biverkningar av ögondroppar

Det finns inga biverkningar rapporterade för synliga ögondroppar.

Kontraindikationer av visuella ögondroppar

Visuella ögondroppar är kontraindicerade för personer med överkänslighet mot komponenterna i produkten, såväl som patienter med smalvinkelglaukom och andra allvarliga ögonsjukdomar.