Viskén

Visken är en oral medicin med aktiv ingrediens Pindolol.

Detta läkemedel är effektivt vid behandling av högt blodtryck eftersom det sänker hjärtfrekvensen och överbelastningen i hjärtmuskeln.

Visken Indikationer

Kronisk bröstsmärta hypertoni.

Visken biverkningar

nervositet; svaghet; magsår illamående; sömnlöshet; svullnad; andningssvårigheter yrsel; trötthet; muskelsmärta ledsmärta; kramper; klåda; känsla av att brinna, stickningar eller klämmer fast.

Viskens kontraindikationer

Graviditetsrisk B; hjärtsvikt; individer som lider av lågt blodtryck.

Hur man använder Visken

Oral användning

vuxna

  •  hypertension: Initiera behandling med Visken 5 mg två gånger dagligen. Om personen inte svarar på behandlingen, öka dosen till 10 mg.
  •  Bröstsmärta: Administrera 5 mg Visken 3 gånger dagligen.