viminol

Viminol är den aktiva substansen i ett läkemedel som är kommersiellt känt som Dividol.

Denna orala medicinering är indicerad för smärta eftersom den verkar som en centralverkande analgetik på centrala nervsystemet och minskar smärtsvar.

Indikationer av viminol

Smärta (i allmänhet).

Viminol pris

Lådan med 70 mg Viminol kostar cirka 27 reais.

Biverkningar av Viminol

illamående; gorging; förstoppning; svårighet att urinera sedering.

Kontraindikationer av Viminol

Gravida eller ammande kvinnor; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Viminol

Oral användning

vuxna

  • 70 mg, upp till högst 8 gånger om dagen.