vinblastin

Vimblastin är ett antineoplastiskt läkemedel som är känt kommersiellt som Velban.

Denna injicerbara medicin är indicerad för behandling av flera typer av cancer, bland annat bröst, njurar och testiklar. Dess åtgärd består i att hämma den cellulära uppdelning som påverkar proliferationen av cancerceller av organismen.

Indikationer för vimblastin

Bröstcancer; testikelcancer njurcancer Hodgkins lymfom; Kaposi sarkom; histititos X; mycosis fungoides; ovarian tumör.

Priset på Vimblastina

Priset på läkemedlet hittades inte.

Biverkningar av vimblastin

Högt tryck; förlust av hår förstoppning; allvarliga blodproblem minskade blodkroppar; smärta i benen; smärta i käken; tumörvärk; sjukdomskänsla.

Kontraindikationer av Vimblastina

Graviditetsrisk D; kvinnor i amningsfasen; allvarlig bakteriell infektion; intestinal obstruktion; kvinnor med möjlighet att bli gravid; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Vimblastine

Injicerbar användning

vuxna

  • Vinblastin administrera 0,1 mg per kg kroppsvikt per vecka med successiva ökningar på 0,05 mg per kg kroppsvikt tills antalet vita blodkroppar sjunker till 3,000 per kubikmeter, eller minskningen som uppträder på storleken av tumör.