vildagliptin

Vildagliptin är ett oralt hypoglykemiskt läkemedel som hjälper till att minska och kontrollera blodsockernivån, speciellt när det är associerat med en vanlig träningsplan och en balanserad diet.

Vildagliptin kan köpas i farmaci isoleras under handelsnamnet Galvus till metformin eller annan antidiabetiska, under handelsnamnet Galvus Met i form av tabletter med 50 mg.

Pris för vildagliptin

Priset på vildagliptin är ungefär 100 reais, dock kan priset variera beroende på tablettens mängd i förpackningen.

Indikationer för vildagliptin

Vildagliptin är indicerat för behandling av typ 2 diabetes mellitus.

Hur man använder vildagliptin

Användningsformen för vildagliptin ska styras av en endokrinolog, men den vanliga dosen är 1 till 2 tabletter per dag.

Vildagliptin ska tas in på morgonen eller kvällen under eller efter måltiden.

Biverkningar av vildagliptin

De huvudsakliga biverkningarna av vildagliptin inkluderar allmänt obehag, muskelsmärta, dåsighet, illamående, kräkningar, buksmärta, viktminskning, hjärtklappning, andnöd, ansiktssvullnad, svårigheter att svälja, nässelutslag på huden eller andningssvårigheter.

Kontraindikationer av vildagliptin

Vildagliptin är kontraindicerat för barn under 18 år, ammande kvinnor och patienter med njurproblem, hjärtsjukdomar, diabetes komplikationer eller överkänslighet mot vildagliptin eller någon av komponenterna i formeln.