Vidaza

Vidaza är en antineoplastisk medicin som har azacitidin som aktiv substans.

Detta injicerbara läkemedel indikeras för behandling av cancer, eftersom det ändrar DNA-cellerna i celler och förhindrar proliferation av cancerceller till andra organ.

Indikationer av Vidaza

Myelodysplastisk syndrom.

Vidaza pris

Den 100 mg Vidaza lådan kostar cirka 1690 reais.

Biverkningar av Vidaza

illamående; anemi; kräkningar; halsbränna; diarré; förstoppning; minskade blodplättar; leukocytminskning; trötthet; rodnad.

Kontraindikationer av Vidaza

Graviditetsrisk D; Kvinnor i amningsfasen; patienter med levertumörer barn och ungdomar under 16 år; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Vidaza

Injicerbar användning

vuxna

  • Administrera 75 mg / m en gång dagligen i 7 dagar var 4: e vecka. Efter 2 behandlingscykler och om patientförbättring inte observeras kan dosen ökas till 100 mg / m.