Vesanoid

Vesanoid är en antineoplastisk medicin som har aktiv substans Tretinoin.

Denna orala medicinering är indicerad för behandling av akut leukemi, eftersom dess verkan förhindrar organismens proliferation av cancerceller.

Indikationer av Vesanoid

Akut leukemi

Vesanoid pris

En 10 mg kapsel innehållande 100 kapslar kostar ungefär 1 200 reais.

Vesanoid biverkningar

Huvudvärk: feber; trötthet; svaghet; intrakranial hypertoni; cerebral blödning; agitation; hallucinationer; darrningar; sjukdomskänsla; ökade vita blodkroppar; intravaskulär koagulation; lunginflammation; celluliter; allvarlig infektion viktökning illamående; kräkningar; inflammation i munnen; smärta i benen; myokardinfarkt; stroke; lunghypertension; öra smärta täppt öra sensation; synstörningar.

Kontraindikationer av Vesanoid

Gravida eller ammande kvinnor; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Vesanoid

Oral användning

  • Administrera 45 mg / m om dagen, uppdelad i 2 doser. Behandlingen ska varas 30 dagar efter fullständig eftergift eller i sammanlagt 90 dagar.