versa

ersa är ett antikoagulant läkemedel som innehåller aktiv substans Enoxaparin.

Denna injicerbara läkemedelsanvändning är indicerat för behandling av trombos, eftersom det verkar genom att minska produktionen av ett ämne som kallas trombin, vilket leder till utveckling av sjukdomen.

Indikationer av Versa

Förebyggande av pulmonell trombos förebyggande av djup venös trombos.

Versa Price

Versa 20 mg flaska innehållande 2 sprutor kostar cirka 40 reais, 20 mg flaska innehållande 10 sprutor kostar ungefär 206 reais

Biverkningar av Versa

Hudutslag; nässelfeber; rodnad; klåda; bränning.

Kontraindikationer av Versa

Graviditetsrisk B; kvinnor i amningsfasen; aktiv blödning; barn och ungdomar under 18 år; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Versa

Injicerbar användning

vuxna

  • Med måttlig risk: Administrera 20 mg Versa dagligen i en enda dos. Behandlingen ska vara 10 dagar.
  • Med hög risk: Administrera 40 mg Versa dagligen i en enda dos. Behandlingen ska vara 10 dagar.