verapamil

Verapamil är den aktiva substansen i ett antiarytmiskt läkemedel som är känt kommersiellt som Dilacoron.

Detta orala och injicerbara läkemedel är indicerat för behandling av högt blodtryck och bröstsmärta. Dess agerande är att minska koncentrationen av kalcium i hjärtat och minska hjärtfrekvensen.

Indikationer av Verapamil

Högt tryck; bröstsmärta takykardi.

Verapamil pris

Lådan av Verapamil 120 g innehållande 20 tabletter kostar ungefär 38 reais och läkemedlet 240 g innehåller 30 tabletter kostar cirka 90 reais.

Biverkningar av Verapamil

Övergående lågt tryck; förstoppning.

Kontraindikationer av Verapamil

Graviditetsrisk C; kvinnor i amningsfasen; svårt lågt blodtryck sinus syndrom; Wolff-Parkinson-White syndrom; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Verapamil

Oral användning

Vuxna och tonåringar

Börja med administrering av 80 till 120 mg, 3 gånger om dagen. Dosen bör ökas varje vecka eller vecka, beroende på patientens förbättring. Dygnsdosgränsen för vuxna är 480 mg.

Injicerbar användning

vuxna

Administrera 5 till 10 mg intravenöst under ca 2 minuter. Vid behov kan ytterligare 10 mg, 30 minuter efter första ansökan ges.