Venlafaxin (Efexor)

Venlafaxin är den aktiva ingrediensen i läkemedlet kommersiellt sålt som Efexor, ett antidepressivt medel som också indikeras för behandling av flera typer av patologisk ångest.

indikationer

Depression hos vuxna, patologisk ångest, låga nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Kontra

Graviditet, laktation, högt blodtryck, hjärtproblem, anfall, hyponatriemi, lätt blödning, högt kolesterol, bipolär sjukdom, aggressivt beteende.

Biverkningar

muntorrhet, tryck över bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ansikte, hals, händer eller fötter, nervositet, klåda, hjärtproblem, högt blodtryck, dimsyn, vidgade pupiller, yrsel, svimning, kramper, hipertatividade , eufori.

Hur man använder

Enligt medicinska rekommendationer. Vanligen är initialdosen 75 mg en gång dagligen vid måltiden och kan nå maximal dos på 375 mg / dag.