valdecoxib

Valdecoxib är en aktiv substans i ett analgetiskt läkemedel som är känt kommersiellt som Bextra.

Detta injicerbara läkemedel indikeras för minskning av smärta och för förebyggande av smärta efter operationen.

Indikationer av Valdecoxib

Smärta (måttlig och svår); kirurgisk smärta (förebyggande).

Pris för Valdecoxibe

Lådan med 40 mg Valdecoxib innehåller en ampull kostar ca 36 reais.

Biverkningar av Valdecoxib

Högt tryck; svullnad; hudutslag; buksmärtor; gaser; diarré; matsmältningsbesvär; muskelsmärta ryggsmärta yrsel; huvudvärk; sinusit; andningsinfektion,

Kontraindikationer av Valdecoxib

Graviditet Risk C; amning; historia av allvarlig allergisk reaktion, såsom aspirininducerad anafylaksi eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; astma med rinit allvarlig bronkospasm.

Hur man använder Valdecoxib

Injicerbar användning

vuxna

  • Måttlig till svår smärta: Administrera 40 mg intramuskulärt eller intravenöst.
  • Förebyggande av kirurgisk smärta: Administrera 40 mg, företrädesvis intravenöst, 30 till 45 minuter före det kirurgiska förfarandet. Behandling kan behöva fortsätta postoperativt.

Doseringsgränser för vuxna: 80 mg per dag.