Herpes Zoster Vaccine

Vaccinet herpes zoster dämpat vaccin är ett vaccin som hjälper till att aktivera immunsystemet genom att bidra till att förebygga uppkomsten av herpes zoster, också populärt känt som bältros.

Herpes zoster orsakas av samma virus som orsakar vattkoppor och vaccinet har i sin formulering varicella zoster-virus, hjälper inte bara för att förhindra uppkomsten av herpes, som nerven smärta i samband med herpes zoster och kan vara när du har ordinerat det av din läkare.

indikationer

Vaccinet herpes zoster Det indikeras dämpas för att förhindra uppkomsten av herpes zoster och långvarig uppkomsten av neuralgi, nervsmärta som orsakas av herpes zoster hos vuxna över 50 år.

Hur man tar

Vaccinet herpes zoster dämpad lösning ges under huden i en enda injicerbar dos och måste ges av en utbildad sjuksköterska eller vårdpersonal.

Biverkningar

Biverkningarna av vaccinet herpes zoster dämpas kan inkludera allergiska reaktioner med rodnad, klåda eller nässelutslag på huden, feber, smärta i leder och muskler och svullnad, rodnad och utslag vid injektionsstället.

kontraindikationer

Vaccinet herpes zoster är kontraindicerat för gravida kvinnor, patienter med nedsatt immunförsvar eller som tar kortikosteroider och för patienter som har obehandlad aktiv tuberkulos.

Dessutom är det också kontraindicerat för patienter som kan vara allergiska mot någon av komponenterna i formeln.