Urovit

Urovit är ett smärtstillande medel som är indicerat för att behandla smärta och brännande vid urinering hos patienter med urinvägsinfektion, efter kirurgi eller användning av katetrar, till exempel.

Urovit innehåller fenazopyridinhydroklorid och produceras av Unión Química Laboratories och kan köpas i konventionella apotek som 100 eller 200 mg tabletter.

Urovit pris

Priset på Urovit är cirka 10 reais, men det kan variera beroende på dosen av läkemedlet.

Urovit Indikationer

Urovit är indicerat för smärtsam urinering, brännande och andra obehag orsakade av urinvägsirritation orsakad av infektion, trauma eller operation.

Hur man använder Urovit

Användningssättet för Urovit är intaget av 200 mg var 8: e timme efter måltid.

Biverkningar av Urovit

De viktigaste biverkningarna av Urovit är urtikaria, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, visuella förändringar eller förändringar i urinfärgen.

Urovit kontraindikationer

Urovit är kontraindicerat för gravida kvinnor, ammande kvinnor, barn och patienter med nedsatt njurfunktion, leverproblem eller överkänslighet mot någon komponent av formeln.