Unasyn

Unasyn är ett antibakteriellt läkemedel vars aktiva substanser är Ampicillin och Sulbactam.

Denna användning av injicerbara läkemedel är indikerad för behandling av sinuit, otit och pneumoni eftersom dess baktericida verkan ändrar syntesen av den bakteriella cellmembranet, minska symptomen på infektion.

Indikationer av Unasyn (för vad det tjänar)

sinusit; otitis media; epiglottit; lunginflammation; urinvägsinfektion; pyelonefrit; peritonit; kolecystit; endometrit; bäckencellulit; bakteriell septikemi; hudinfektion; beninfektion; gemensam infektion; gonokockinfektion.

Unasyn pris

Unasyn-rutan på 250 mg kan kosta ungefär mellan 62 och 69 reais.

Biverkningar av Unasyn

diarré; illamående; smärta på injektionsstället.

Kontraindikationer av Unasyn

Graviditetsrisk B; kvinnor i amningsfasen; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Unasyn (Dosering)

Injicerbar användning

vuxna

  • 1 till 2 g av läkemedlet, intramuskulärt eller intravenöst var 6: e timme. Mindre allvarliga infektioner kan behandlas var 12: e timme.