Ultiva

Ultiva är ett opioid analgetiskt läkemedel som har som aktiv ingrediens Remifentanil.

Detta injicerbara läkemedel indikeras för postoperativ anestesi eller underhåll av allmänbedövning.

Indikationer av Ultiva (för vad det är)

Anestesi vid induktion och / eller underhåll av allmänbedövning; anestesi i den postoperativa perioden analgesi vid kirurgiska ingrepp.

Ultiva s pris

En 1 mg kartong innehållande 5 ampuller kan kosta cirka 187 reais.

Biverkningar av Ultiva

Minskad hjärtfrekvens; lågt tryck; illamående; kräkningar; muskelstivhet andningsdepression; huvudvärk; tremor; yrsel.

Kontraindikationer av Ultiva

Graviditetsrisk C; kvinnor i amningsfasen; barn upp till 12 år överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Ultiva (Dosering)

Injicerbar användning

vuxna

  • Induktion av allmän anestesi: 0,5 till 1mcg / kg per minut. Om intubation förväntas upp till 8 minuter efter infusionens start kan en dos på 1 mcg / kg på 30 till 60 sekunder administreras.
  • Underhåll av allmänbedövning: 0,05 till 2 mcg / kg kroppsvikt per minut, dosen kan justeras var 2 till 5 minuter och dessutom kan 1 mcg / kg kroppsvikt administreras 30 till 60 sekunder.
  • Postoperativ analgesi: 0,025 och 0,2 mcg / kg vikt per minut.