Tróspio (Spasmoplex)

Spasmoplex är ett läkemedel för oral användning, som använder som en aktiv princip triphosphorylkloriden. Spasmoplex fungerar genom att slappna av de mjuka musklerna i mag-och tarmkanalen.

indikationer

Urininkontinens.

Biverkningar

Torr mun, förstoppning, suddig syn, ökat intraokulärt tryck och hjärtfrekvens.

Kontra

Gestation, urinretention, tarmobstruktion, inflammatorisk tarmsjukdom, glaukom, IR, HI och arytmier. Administrering hos barn under 12 år rekommenderas inte.

Hur man använder

Vuxna: Barn: en 20 mg tablett en eller två gånger per dag, en timme före måltiden. Överstiga inte 20 mg vid njurinsufficiens.