triprolidin

Triprolidin är en antiallergic indikerad för behandling av konjunktivit, rinit och urtikaria.

Denna orala medicin kopplar till kroppens histaminreceptorer och minskar alla allergiska reaktioner som orsakar obehag för individen, såsom klåda, irritation, rodnad och smärta.

Indikationer av Triprolidin

Allergisk konjunktivit; allergisk rinit vasomotorisk rinit; nässelutslag.

Pris på Triprolidin

En låda med Actifedrin som har som aktiv substans Tripolidina som innehåller 20 tabletter kostar ungefär 8 Reals.

Biverkningar av Triprolidin

Torr mun förstoppning; dåsighet; yrsel.

Kontraindikationer av Triprolidin

Graviditetsrisk C; kvinnor i amningsfasen; barn under 6 år leverinsufficiens; överkänslighet mot någon komponent av formeln.

Hur man använder Triprolidin

Oral användning

vuxna

  • Denna antiallergic används i kombinationer, och det är nödvändigt att se tillverkarens instruktioner för administrationen.