triamteren

Trianteren är den aktiva substansen i ett diuretikum som är indicerat för behandling av ödem förknippat med hjärtsvikt och levercirros.

Denna orala medicin interfererar med reabsorptionen av natrium i njurarna, vilket leder till natrium- och vattenutskiljning och kvarhållande av kalium.

Indikationer av trianteren

Ödem (förknippat med hjärtsvikt, levercirros och nefrotiskt syndrom).

Triantenn biverkningar

diarré; illamående; ökat kalium i blodet.

Kontraindikationer av trianteren

Graviditetsrisk B; amning; Använd inte produkten om kalium i blodet är större än 5,5 mEq / L (normalt kalium: 3,5 till 5,0 mEq / L).

Hur man använder Trianterene

Oral användning

Under eller kort efter måltiden.

vuxna

  • Börja med 25 till 100 mg per dag i uppdelade doser. Underhållsdosen bör fastställas enligt kliniskt svar.

Vuxen dosgräns: 300 mg per dag.

barn

  • Börja med 2 till 4 mg per kg kroppsvikt i uppdelade doser. Underhållsdosen kan nå upp till 6 mg per kg vikt per dag.