travoprost

Travoprosta är den aktiva substansen i ett antiglaukomatiskt läkemedel som är kommersiellt känt som Travatan.

Detta oftalmiska läkemedel indikeras för behandling av glaukom och för att minska intraokulärt tryck. Travoprosta absorberas av hornhinnan och antas minska intraokulärt tryck genom att öka flödet av vattenhuman från ögat.

Indikationer av Travoprosta

Intraokulär hypertension; öppenvinkelglaukom.

Travoprosta pris

0,04 mg flaska Travoprosta 2,5 ml kostar ca 91 reais.

Travoprosta-biverkningar

Minskad syn, obehag i ögonen, smärta; känsla av främmande kropp, klåda, rodnad i ögonen (hos 35-50% av patienterna).

Kontraindikationer av Travoprosta

Graviditetsrisk C, ammande kvinnor, användning av kontaktlinser, överkänslighet mot produkten eller bensalkoniumklorid.

Så här använder du Travoprosta

Oftalmisk användning

vuxna

  • 1 droppe i det drabbade ögat i en enda daglig dos på natten. Det är viktigt att inte överskrida en gång om dagen, eftersom den vanligaste ansökningen kan minska effekten av att minska intraokulärt tryck. Den intraokulära tryckreduktionen börjar ungefär 2 timmar efter applicering och maximal effekt uppnås efter 12 timmar.

Observera: Om produkten används tillsammans med andra droger för att sänka intraokulärt tryck, observera minst 5 minuters intervall mellan applikationerna.