trandolapril

Trandolapril är ett läkemedel som är kommersiellt känt som Gopten.

Denna orala medicinering är en antihypertensiv, vilket minskar kontraktion av blodkärl, förbättrar cirkulationen och håller blodtrycket stabilt.

Indikationer av Trandolapril

Högt tryck; hjärtsvikt (post-myokardinfarkt).

Biverkningar av Trandolapril

Lågt tryck; långvarig torrhosta; yrsel; illamående; svaghet; synskador bröstsmärta arytmi; takykardi; illamående; kräkningar; diarré; förstoppning; pankreatit; klåda; nässelfeber; gulsot; vaskulit.

Kontraindikationer av Trandolapril

Graviditet Risk C; kvinnor i amningsfasen.

Hur man använder Trandolapril

Oral användning

  • Administrera 1 mg Trandolapril i en enda daglig dos. Enligt det kliniska svaret bör dosen ökas under en period av 7 dagar. Det är viktigt att sluta ta diuretika 2 till 3 dagar innan du börjar använda detta läkemedel. (i allvarliga fall, när diuretika är nödvändig, ska Trandolapril användas försiktigt).