Tramadol (Tramal)

Tramadol är en oral opioid smärtstillande medel som hjälper till att lindra måttlig till svår smärta av akut eller kronisk typ.

Tramadol kan köpas i apotek med konventionell handelsnamnet Sylador, Tramal, Dorless, Sensitram, Timasen, Tramadon i form av tabletter eller sirap.

Pris på Tramadol

Priset på Tramadol kan variera mellan 20 och 80 reais beroende på dosen av läkemedlet och mängden läkemedel i lådan.

Tramadolindikationer

Tramadol är indicerat för behandling av måttlig till svår, akut, subakut och kronisk smärta.

Hur man använder Tramadol

Användningssättet för Tramadol består av intag av 50 till 100 mg, 2 gånger om dagen eller enligt din läkare.

Biverkningar av Tramadol

De huvudsakliga biverkningarna av Tramadol är huvudvärk, yrsel, dåsighet, hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens, illamående, kräkningar, förstoppning, muntorrhet, svettning och utmattning.

Kontraindikationer mot Tramadol

Tramadol är kontraindicerat för gravida kvinnor, ammande kvinnor och patienter med okontrollerad epilepsi eller behandling med MAO-hämmare. Det inte heller bör användas i fall av förgiftning med alkohol, hypnotika, analgetika eller opioider såväl som hos patienter med överkänslighet mot tramadol eller någon annan komponent i formeln.

Användbara länkar:

  • Morfin (dimorf)
  • Livsmedel att bekämpa smärta