primidon

Primidon är ett läkemedel som är kommersiellt känt som Primid.

Denna orala medicin är en antikonvulsiv, som verkar på centrala nervsystemet, minskar sannolikheten för anfall.

Indikationer av Primidon

Fokal epileptisk kris; psykomotorisk epilepsikris.

Biverkningar av Primidon

Brist på muskelkoordinering; irritabilitet; dåsighet; yrsel; dubbel vision; förstoppning; illamående; kräkningar; brist på aptit; trötthet; svaghet; impotens; yrsel.

Kontraindikationer av Primidon

Gravida eller ammande kvinnor; leversjukdomar; astma eller någon andnings sjukdom.

Hur man använder Primidone

Oral användning

Vuxna och barn över 8 år

  • Första till tredje dagen: Ge 100 till 125 mg av läkemedlet före sängen.
  • Rum på sjätte dagen: administrera 100 till 125 mg av medicinen två gånger dagligen.
  • Sjunde till nionde dagen: Ge 250 mg av läkemedlet 3 till 4 gånger om dagen.
  • Tionde dagen framåt: Administrera 250 mg av läkemedlet, 3 eller 4 gånger om dagen.